2018                 2019
Omvang werkgebied    
Gemeenten   12 12
Bibliotheken en servicepunten  46 45
Bibliobussen  2 2
Vestigingen de Bibliotheek op school 211 186
Scholen met schoolWise 22 12
Mediabezit 1.048.494 1.025.040
     
Uitleningen
   
Totaal bibliotheken 3.185.013 3.015.979
De Bibliotheek op school / schoolWise
337.361 333.805
      
Klanten     
Aantal bibliotheekleden 123.286 122.773
Uitleningen per klant 26 25
Percentage inwoners dat lid is van de Bibliotheek 25% 25%
     
Digitaal    
Aantal e-book accounts 13.431 13.899
Downloads e-books 112.261 117.700
Downloads PressReader 35.551 28.861
Websitebezoek 363.759 430.118
     

Meer statistische gegevens zijn te vinden in de jaarverlagen van Biblionet Drenthe. Zie hiervoor bij Beleidsstukken.   

In de statistische cijfers zijn ook de resultaten van de bibliotheken in Assen, Emmen en Hoogeveen opgenomen. Deze bibliotheken hebben geen Overeenkomst van Dienstverlening met Biblionet Drenthe, maar nemen wel een aantal diensten af.